Massafra

 

Massafra3.jpg (114740 bytes)

Centro Storico

 

ChiesaMadonnaDellaScala1.jpg (107014 bytes)

Chiesa Madonna della Scala

 

gravina_con_vista_ponte.jpg (56552 bytes)

Gravina con vista ponte